Jak zostać dobroczyńcą PEF

Najprostszym sposobem jest dokonanie wpłaty na konto wydawcy PEF -- Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu:

Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu
Katedra Metafizyki KUL
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

PKO BP I/O Lublin 96 10203147 113340535

Wszelkie kwoty przeznaczone na finansowanie Powszechnej Encyklopedii Filozofii będą pomocne. Z góry dziękujemy za wsparcie.