Zespół redakcyjny PEF

OPRACOWANIE LISTY HASEŁ

 • Paweł Gondek
 • Andrzej Maryniarczyk
 • Mirella Nawracała-Urban
 • Zbigniew Pańpuch
 • Paweł Skrzydlewski
 • Maciej St. Zięba

KOREKTA LINGWISTYCZNA

 • Arkadiusz Gudaniec -- język grecki, łaciński, włoski
 • Reet Otsason -- język angielski, arabski, francuski, niemiecki

KOREKTA TECHNICZNA

 • Roman Blicharz
 • Wojciech Daszkiewicz
 • Tomasz Górka -- kierownik korekty
 • Robert Kryński
 • Ksawery Skowron
 • Magdalena Zdziech

WSPÓŁPRACUJĄCY Z REDAKCJĄ

 • Grażyna Bury
 • Bogdan Czupryn
 • Mirella Nawracała-Urban
 • Piotr Moskal
 • Arkadiusz Robaczewski
 • Katarzyna Stępień
 • Bogusława Wójcikowska
 • Włodzimierz Dłubacz
 • Małgorzata Krzak-Ziółek
 • Anna Nawracała