Recenzje PEF

Na straży narodowej narodowej kultury -- autor: Jan Sochoń;

Logos życia -- autor: Jurij Załoska (Mińsk);

Omówienie Powszechnej Encyklopedii Filozofii -- autor: Feliks Krause;

Pierwsza w historii polskiej Powszechna Encyklopedia Filozofii -- autor: Honorata Jakuszko;

Recenzja I tomu PEF -- autor: Jan Papór;

Na ile powszechna powinna być encyklopedia? -- autor: Piotr Balcerowicz;