ADELARD Z BATH (Adelhardus Barthonienis) -- filozof, matematyk, astronom, ur. 1090 w Bath, zm. 1160.

Studiował w Laon i w Tours; nauczał w Paryżu i Laon; jeden z pierwszych uczonych, który przeszczepił do Europy poglądy matematyczne i astronomiczne Greków i Arabów; tłumaczył Euklidesa, autor pierwszej w języku łacińskim rozprawy o szkolnictwie De cura accipitrum; zaczerpniętą od Arabów wiedzę przyrodniczą wyłożył w Quaestiones naturales. Wg A. przedmiotem poznania filozoficznego i naukowego jest ta sama rzeczywistość, ujmowana w odmiennych aspektach; filozofia zajmuje się "idem", czyli "identycznym" i "niezmiennym", natomiast filokosmia "diversum", czyli tym, co zmienne, światem rzeczy; formy rzeczy istnieją zarówno w umyśle Bożym, jako pojedyncze i proste, jak i w rodzajach, gatunkach i jednostkach, jako odrębne i różnorodne (diversum). Od A. pochodzi pogląd, wg którego Platon reprezentuje mądrość, a Arystoteles naukę.

Marian Kurdziałek

<--Powrót do haseł