ADAM Z BRZEZIN (Brzeziński) -- filozof i lekarz, prof. Uniwersytetu Krakowskiego, ur. ok. 1488, zm. w 1552.

Studia w Uniwersytecie Krakowskim rozpoczął w 1506, powoli pokonywał kolejne stopnie kariery uniwersyteckiej; w 1515 uzyskał stopień magistra sztuk wyzwolonych, w 1527 doktora medycyny. Wykładał na wydziale filozoficznym w latach 1515--1538 z przerwą w 1535, spowodowaną wyjazdem do Padwy. Wykładał wówczas dzieła Arystotelesa oraz pisma Cycerona i Owidiusza. Po śmierci Piotra z Obornik objął w 1544 katedrę medycyny, na której działał do śmierci.

Działalność i twórczość A. nie zostały dotąd zbadane.

Małgorzata Kowalewska

<--Powrót do haseł