ADAM QADMON -- w pierwotnej tradycji kabały A. Q. to pierwszy człowiek wyemanowany z nieskończonego Boga. Wg wyobrażeń żydowskich gnostyków A. Q. był olbrzymich rozmiarów (154 km wysoki, 151 km szeroki). Początkowo dwupłciowy -- został rozdzielony na dwie części; męska stała się Mesjaszem, żeńska -- Duchem Świętym. W zachodniej kabale nowożytnej Izaak Luria (1533--1572) i jego uczeń Hayyim Vital, nawiązując do Filona z Aleksandrii twierdzili, że A. Q. to pierwsza emanacja boska (Syn Boga), z której powstały inne emanacje (10 sefirotów) i świat. Paradygmat A. Q. obecny jest w mistyce i filozofii niemieckiej, i częściowo w romantycznej filozofii francuskiej z przełomu XVIII i XIX w., pozostających pod wpływem gnozy i kabały.

Piotr Jaroszyński

<--Powrót do haseł