Czym jest Powszechna Encyklopedia Filozofii

W roku Jubileuszowym, na przełomie Tysiącleci, rozpoczęto wydawanie pierwszej w dziejach kultury Polskiej POWSZECHNEJ ENCYKLOPEDII FILOZOFII.

Wydawcą jest POLSKIE TOWARZYSTWO TOMASZA Z AKWINU, oddział Societa Internazionale Tommaso d'Aquino.

POWSZECHNA ENCYKLOPEDIA FILOZOFII

  • Omawia podstawowe problemy filozoficzne,
  • Przedstawia systemy filozoficzne powstałe na przestrzeni wieków,
  • Przedstawia biogramy wielkich twóców i interpretatorów myśli filozoficznej, Dostarcza zasadnych i racjonalnych rozwiązań problemów filozoficznych.

POWSZECHNA ENCYKLOPEDIA FILOZOFII
jest zaplanowana na 8 tomów

  • Poszczególne tomy ukazują się w cyklu rocznym.
  • Każdy z tomów zawiera ok. 500 haseł.
  • Hasła opracowują wybitni specjaliści z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.

UKAZAŁY SIĘ

  • Tom I A-B, ss. 799
  • Tom II C-D, ss. 837
  • Tom III E-Gn, ss. 829
  • Tom IV Go-Iq, ss. 932.